Reklama
TOPOLE
Wpisany przez Admin    Wtorek, 19 Marzec 2013 00:23    PDF Drukuj Email
Wyjaśnienia do projektu uchwały nr 5/2013

Szanowni Państwo,


Przekazaliśmy Państwu materiały na bazie których odbędzie się dyskusja na najbliższym zebraniu Wspólnoty w dniu 20. marca 2013. Tą drogą chcielibyśmy uzupełnić informację dotyczącą uchwały o kredycie inwestycyjnym. Ubiegłoroczna uchwała o zwiększeniu składki na fundusz remontowy poprzez utworzenie funduszu celowego na wkład własny do kredytu inwestycyjnego pozwoliła Wspólnocie zgromadzić kwotę przeszło 70tys. zł na ten cel. W rezultacie wspólnota posiadała na przełomie roku 150tys. zł zgromadzone na lokatach. Dodatkowa kwota ponad 80tys. w tych lokatach pochodzi z tzw. funduszu OPTYMAT. Zgromadzone środki pozwalają nam myśleć o rozpoczęciu w tym roku generalnego remontu dachów (odkrywki dokonywane przy okazji wielu napraw wykazały, że praktycznie cała folia paraizolacyjna oraz warstwa dociepleniowa kwalifikuje się do wymiany – folia jest w wielu miejscach podarta, w wielu po prostu nigdy jej nie było, a warstwa izolacji z wełny z włókna szklanego straciła swoje właściwości), oraz coraz mocniej dających o sobie znać balkonów. Jednak remont wszystkich dachów, którego wartość szacujemy na podstawie kosztorysów na kwotę do 1mln zł, możliwy jest jedynie przy posiłkowaniu się dodatkowymi środkami z kredytu inwestycyjnego.


Przeanalizowaliśmy dostępne oferty kredytu i najatrakcyjniejszy okazał się kredyt oferowany przez Bank ING. Parametry tego kredytu w wysokości, jaka by nas interesowała to:
•    Oprocentowanie WIBOR6M + 1,5% marży banku przy 1% prowizji za udzielenie i/lub WIBOR6M* + 2% marży bez prowizji za udzielenie (daje to na dzień dzisiejszy oprocentowanie odpowiednio 4,9% lub 5,4%), wskaźnik WIBOR6M w ostatnim czasie systematycznie maleje
•    Maksymalna kwota kredytu 1,2mln zł
•    Środki własne min. 20% wartości inwestycji
•    Maksymalne obciążenie funduszu remontowego na obsługę spłaty – 90% (10% musi pozostać na inne inwestycje)
•    Brak prowizji za wcześniejszą spłatę
•    Brak dodatkowych kosztów
•    Zabezpieczenie – cesja polisy ubezpieczeniowej wspólnoty i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem (co ważne – zabezpieczenie jest wymagane od Wspólnoty, a nie od poszczególnych właścicieli – w dalszym ciągu każdy z właścicieli może dowolnie dysponować swoim lokalem – w żadnym wypadku kredyt zaciągany przez Wspólnotę nie obciąża hipotek poszczególnych lokali)
•    Maksymalny okres spłaty – 10 lat


Została wyliczona zdolność kredytowa Wspólnoty dla kwoty 1,2mln zł. Do spłaty takiego kredytu bez zmiany obecnie obowiązującej stawki funduszu remontowego wspólnota miałaby zdolność, przyjmując minimalny okres 65 miesięcy (5 lat i 5 miesięcy). Oczywiście potrzebowalibyśmy w tym celu zgromadzić jeszcze 150tys. zł do momentu złożenia wniosku kredytowego, aby uzyskać kwotę 300tys. zł wkładu własnego. Po zakończeniu okresu grzewczego jesteśmy w stanie tego dokonać w ciągu kilku miesięcy. Prawdopodobnie remonty mogłyby rozpocząć się pod koniec sierpnia. Aby to przyspieszyć, możemy podyskutować nad likwidacją ujemnego salda funduszu remontowego poprzez jednorazową (lub rozłoźoną na kilka rat) wpłatę/odliczenie z nadpłaty przez właścicieli. Zdecydowaliśmy o propozycji kwoty 1,2mln zł (maksymalna kwota dla tej oferty bankowej), ponieważ posiadane przez nas oferty na remont balkonów opiewają ogólnie na min. 800tys. zł, a niektóre „sektory” balkonów wymagają praktycznie natychmiastowej interwencji w celu przerwania procesu zalewania mieszkań położonych kondygnację niżej. Z budżetu 1,5mln zł, da się naprawić więc dachy i izolację znakomitej większości balkonów.


W załączeniu plan spłat dla 2 wariantów wyliczony przez doradcę kredytowego ING. Wyliczenie było generowane dla stopy WIBOR6M obowiązującej 28. lutego (3,67%), obecnie, po ostatnich decyzjach RPP, ten parametr został obniżony i wynosi 3,40%.Z poważaniem                               
Zarząd Wspólnoty Mieszkańców Osiedla Topoli


* WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. WIBOR6M to wskaźnik 6-miesięczny, którego wysokość zależy od stóp procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Zmieniony ( Wtorek, 19 Marzec 2013 00:40 )
 
Wpisany przez Admin    Poniedziałek, 18 Marzec 2013 23:27    PDF Drukuj Email
2013 marzec ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WSPÓLNOTY

Ząbki, 8 marca 2013 r.


ZAWIADOMIENIE
Zarząd WSPÓLNOTY MIESZKAŃCÓW OSIEDLA TOPOLI W ZĄBKACH, na mocy art. 30 i 32 ustawy o
własności lokali z dnia 24.06.1994 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 903 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) uprzejmie
zawiadamia, że:


w dniu 20 marca 2013 r. godz. 19.00 (środa)
na terenie Domu Restauracyjnego QUATRO
Ząbki, ul. Skorupki 62B (przy Osiedlu Bajkowym – teren dawnej AGROMY)

odbędzie się zebranie ogółu właścicieli lokali z następującym porządkiem obrad: (WSTĘPNA PROPOZYCJA)
1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcie porządku zebrania.
3. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisji skrutacyjnej.
4. Zreferowanie przez firmę PRO-SYSTEM RP sp. z o.o. sprawozdania finansowego za 2012 r.
5. Sprawozdanie z działalności w 2012 roku.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2012 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej za 2012 rok.
9. Omówienie projektu planu gospodarczego na 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego
planu gospodarczego na 2013 rok oraz zatwierdzenia wysokości miesięcznych zaliczek.
10. Dyskusja o planowanych inwestycjach i remontach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dostarczania dokumentów „wspólnotowych” do właścicieli lokali.
12. Sprawy różne.


Projekty uchwał oraz sprawozdanie finansowe, w przypadku właścicieli, którzy podali swoje adresy emailowe, zostały wysłane pocztą elektroniczną oraz wrzucone do skrzynek lub w niektórych przypadkach rozesłane pocztą na uzgodniony adres korespondencyjny.


Zarząd zwraca się z prośbą do właścicieli lokali o wzięcie udziału w zebraniu. W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w zebraniu, prosimy o wyznaczenie reprezentanta oraz udzielenie mu pisemnego pełnomocnictwa do głosowania nad uchwałami właścicieli.


Zarząd Wspólnoty

zapis audio

Załączniki:
Pobierz plik (ZZIE11 materiały Walne 2013.pdf)Materiały sprawozdawcze za rok 2012.pdf[Materiały sprawozdawcze za rok 2012]
Zmieniony ( Czwartek, 04 Kwiecień 2013 22:59 )
 
Wpisany przez Admin    Niedziela, 28 Październik 2012 16:42    PDF Drukuj Email
Podsumowanie roku 2012

Szanowni Państwo,
w roku bieżącym nastawiliśmy się w pracach remontowych na plan minimum. Oznacza to, że większość środków, która wpłynęła na poczet funduszu remontowego jest gromadzona w celu uruchomienia ich na remonty w roku przyszłym. To co zostało wykonane w tym roku to:

  1. montaż uchylnych okien na klatkach schodowych Mini boisko
  2. dokończenie malowania klatek schodowych
  3. wymiana zabawek na placu zabaw
  4. wykonanie miniboiska do gier w piłkę
  5. w chwili obecnej kończymy remont czap kominowych
  6. w chwili obecnej również w toku są prace związane z montażem zaworów podpionowych (na razie na półmetku są prace w budynku 13, gdzie była najgorsza sytuacja z dostępnością, a co za tym idzie, możliwością docieplenia pionów cyrkulacyjnych). Jeśli rozwiązanie z zaworami przyniesie dobre efekty, wprowadzimy je również w pozostałych budynkach.

 

Z uwagi na to iż wykonawca wystawił fakturę za te prace z dużym opóźnieniem, w obciążenia funduszu remontowego roku bieżącego wliczony został również koszt prac ubiegłorocznych - wykonania instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu dozoru oraz koszt usprawnienia systemu wentylacji - w tym wymiany czujników tlenku węgla.

Boisko+plac zabaw

 

Ponownie dość dużą kwotę pochłonęły doraźne naprawy dachu.

W bieżącym roku wykonana została instalacja domofonowa z powstałego funduszu celowego. Projekt w fazie wykonania stał się bardzo kontrowersyjny i wzbudził emocje wśród mieszkańców z uwagi na długotrwałość jego realizacji (nie do końca i nie zawsze zawinioną przez instalatorów) i rozmaite niedogodności, jakie tego rodzaju ograniczenie dostępu wprowadza, a także kłopoty z użytkowaniem spowodowane błędami samego wykonawcy na etapie montażu. Mamy nadzieję, iż po 2 miesiącach eksploatacji większość z Państwa zdążyła się przyzwyczaić do urządzeń i nabraliście Państwo biegłości w ich obsłudze.

Do chwili obecnej nie został zrealizowany projekt modernizacji stacji uzdatniania wody. W październiku zdecydowaliśmy o zmianie dostawcy urządzenia (ozonatora), oraz zmianie konserwatora samej stacji uzdatniania. Od maja w instalacji uzdatniania wody pracował wypożyczony przez Klarwod ozonator. Ponieważ jego zastosowanie dało b. dobre rezultaty, został zamówiony ozonator dla Wspólnoty. Niestety Klarwod do dnia dzisiejszego nie wywiązał się z dostawy, na początku października dostarczył urządzenie uszkodzone mechanicznie, którego nie odebraliśmy. Ponadto konserwator - firma Klarwod kilkukrotnie nie wywiązała się w sposób zadowalający z obowiązków oraz kilkukrotnie mieliśmy poważne zastrzeżenia odnośnie kompetencji jej pracowników. Zmiana konserwatora niestety skraca o rok trzyletni pierwotnie okres obowiązywania gwarancji na urządzenia, jednak w zaistniałej sytuacji uznaliśmy takie postępowanie za konieczne.

Nie wykonaliśmy zaplanowanego na rok bieżący remontu schodów wejściowych do budynku 13. Koszty podawane w ofertach przerosły nasze wyobrażenia i szukaliśmy rozwiązania w rozsądnej cenie. Niestety, wykonawca, który taką rozsądną cenę zaproponował, nie posiadał już w tym roku wolnych terminów w czasie do końca września, w którym takie prace na zewnątrz można wykonywać bez ryzyka iż warunki atmosferyczne przedwcześnie zniszczą efekt. Schody zostały doraźnie zabezpieczone i remont generalny chcemy umieścić w planie gospodarczym na rok przyszły. Przedstawimy też projekt przebudowy schodów w sposób ułatwiający wjazd wózkiem oraz korzystanie przez osoby niepełnosprawne.
Na rok przyszły chcielibyśmy także zaplanować generalny remont dachu/dachów, polegający na wymianie warstwy paraizolacyjnej, uzupełnieniu docieplenia oraz wymianie poszycia. Na pewno zgromadzonych środków nie wystarczy na wszystkie budynki. Tym bardziej, że chcielibyśmy jeszcze wykonać remont schodów i naprawę drogi pożarowej pomiędzy budynkami poprzez nałożenie warstwy asfaltowej. Plan jest taki, aby odcinek drogi tuż przy altanie śmietnikowej za budynkiem 13, gdzie podczas deszczu zalega woda, również wylać asfaltem, podnosząc nieco powierzchnię jezdni.

Wracając do remontu dachów i innych, niezbędnych w naszych budynkach - najsensowniej byłoby optymalnie wykorzystać rusztowania, które będą wówczas ustawiane. Rusztowania będą potrzebne również do remontu izolacji balkonów oraz napraw elewacji i dobrze by było te prace ze sobą połączyć, gdyż jest to koszt dość znaczny. W tym kontekście powrócić musi dyskusja na temat kredytu inwestycyjnego. Wspólnota posiada na chwilę obecną około 150tys. zł nadwyżek odłożonych na lokatach i z analiz wynika, że taki stan powinien utrzymać się do końca okresu grzewczego. Dodając do tego kwotę wynikającą z wpłat na fundusz remontowy na przestrzeni kolejnych 12 miesięcy, choć wydaje się, że to duża kwota, środków własnych z pewnością nie wystarczy na sfinansowanie takiego remontu wszystkich budynków. Z kolei wykonywanie tylko remontów dachów (również prace należałoby rozłożyć na 2 kolejne lata), będzie równoznaczne z ponownym poniesieniem kosztów rusztowań na kolejnych etapach remontu budynków. A kwestia uszczelnienia balkonów staje się powoli również paląca, ponieważ w wielu przypadkach jest to już nie tylko kwestia estetyki, ale też przedostawania się wody do mieszkań. Do czasu zebrania rocznego powinno udać się przedstawić Państwu już konkretną ofertę kredytową z jasno opisanymi warunkami spłaty. Bowiem to brak wyczerpujących danych na ten temat spowodował niechęć Państwa do wyrażenia zgody na kredyt dla Wspólnoty.

W chwili obecnej jesteśmy na etapie gromadzenia potrzebnych dokumentów i pozwoleń w celu zamknięcia rozmów z PGK w sprawie związanej z wykorzystaniem przez PGK części naszego pozwolenia wodno-prawnego i produkcji wody dla okolicy. Aktualnie została wszczęta i trwa procedura uzyskiwania nowego pozwolenia wodno-prawnego w Starostwie Powiatowym. Trochę się ten proces przedłuża, lecz po jego zakończeniu dalszym krokiem będzie uzgodnienie końcowej treści porozumienia oraz jego podpisanie.

 

Z poważaniem

Zarząd Wspólnoty Mieszkańców Osiedla Topoli

 

Zmieniony ( Niedziela, 02 Czerwiec 2013 23:03 )
 
Wpisany przez Admin    Wtorek, 30 Październik 2012 21:50    PDF Drukuj Email
Instalacja TV-SAT/DVBT/FM

Szanowni Państwo,


w naszych budynkach, w ramach rozpoczęcia kompleksowych prac remontowych na dachach, została zamontowana instalacja zbiorcza TV SAT/DVBT/RADIO. Podłączenie do instalacji zastąpi konieczność posiadania własnej anteny TV-SAT/DVBT(cyfrowa telewizja naziemna)/Radio. Za pomocą jednego kabla i gniazda rozdzielającego w lokalu (na przykład http://www.technosat.pl/index.php?p55,gniazdo-koncowe-sat-tv-radio) uzyskujemy możliwość jednoczesnego odbioru wszystkich tych trzech sygnałów. W przypadku posiadania dekodera TV-SAT dowolnej platformy cyfrowej z polskiego rynku, wystarczy go podłączyć kablem zamiast do talerza - do gniazda na korytarzu (poprzez odpowiednie gniazdo - jak wyżej - w lokalu). Nie polecamy bezpośredniego podłączenia kablem, gdyż odpowiednie gniazdo oprócz separacji częstotliwości, posiada również niezbędne zabezpieczenia zapobiegające uszkodzeniom urządzenia. To udogodnienie jest szczególnie ważne dla lokali położonych na wschodniej stronie, gdzie nie da się poprawnie ustawić talerza np. na balkonie, ale zachęcamy również mieszkańców posiadających anteny po drugiej stronie budynku, aby zmienili miejsce podłączenia - nowa instalacja zapewnia bezproblemowy odbiór programów w rozdzielczości HD, a nie wszystkie "talerze" taką funkcję posiadają.

Na chwilę obecną, z uwagi na niewielki odzew na ankietę przesłaną ponad pół roku temu, w każdej klatce schodowej zostało zainstalowanych 8 wyjść, jednakże instalacja jest w prosty sposób rozbudowywalna. Wszystkie gniazda podłączeniowe zostały umieszczone w skrzynkach z bezpiecznikami elektrycznymi na ostatnim piętrze. Koszt podłączenia jako zwrot dla Wspólnoty został obliczony na podstawie podzielenia kosztu montażu anteny przez ilość udostępnionych gniazd i wynosi 120zł. Z pewnością będzie on mniejszy lub porównywalny do kosztu zakupu i montażu własnego "talerza", a podłączenie umożliwia również korzystanie z innych pasm (radio/DVBT). Jakość sygnału jest na bardzo dobrym poziomie. Kosztów stałych nie przewidujemy z uwagi na niewielkie potrzeby konserwacji prawidłowo wykonanej tego rodzaju instalacji. W chwili obecnej naziemna telewizja cyfrowa zapewnia w naszej okolicy ponad 20 programów w doskonałej jakości (3 z nich w rozdzielczości HD), bez potrzeby ponoszenia dodatkowych opłat w postaci abonamentu platformy cyfrowej (pamiętając jednak o ogólnie obowiązującym abonamencie RTV). Jeśli ktoś posiada starszy odbiornik telewizyjny, konieczny będzie dekoder DVBT - to również jednorazowy zakup.

W związku z tą modernizacją oraz pracami remontowymi czap kominowych - zgodnie z zapowiedziami - pod koniec tego tygodnia zostaną zdemontowane WSZYSTKIE anteny przymocowane do kominów, których właściciele nie zdemontowali własnoręcznie. Nie będzie też możliwości zamontowania własnych anten na dachu - to z uwagi na warunki udzielanej na remont dachów gwarancji.

Z poważaniem

Zarząd Wspólnoty Mieszkańców Osiedla Topoli

 

Zmieniony ( Wtorek, 30 Październik 2012 22:03 )