Reklama
Wpisany przez Admin    Piątek, 21 Październik 2011 17:49    PDF Drukuj Email
Informacja na temat Termomodernizacji

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustaleniami z rocznego zebrania mieszkańców, Zarząd zlecił wykonanie wstępnego audytu termomodernizacyjnego jednego budynku, którego celem było oszacowanie, czy nasze osiedle ma szanse na dofinansowanie remontu budynków. Wyniki audytu są pozytywne. Przeprowadzenie prac wykazanych w audycie, da na tyle duże oszczędności energetyczne budynku, że nasza Wspólnota może ubiegać się o kredyt termomdernizacyjny z możliwością umorzenia jego części (max.16%) – tzw. premia termomodernizacyjna.

Aby uzyskać zakładane oszczędności i premię konieczne jest wykonanie remontów budynków za ponad 2,8 mln zł jednorazowo w skali całego osiedla, a zakres planowanych/proponowanych prac przekazujemy w formie skróconego wyciągu z przeprowadzonego audytu dla jednego budynku Zieleniecka 13:


Lp.

Nazwa ulepszenia

Planowane koszty robót (zł)

SPBT (lata)

1

Izolacja poziomów zgodnie z wt2008, montaż zaworów podpionowych, wyposażenie grzejników w zawory termostatyczne

48 000,00

2,23

2

Docieplenie ścian warstwą styroduru, metoda lekka mokra.

39 484,66

14,18

3

Wymiana okien połaciowych na okna PCV

56 160,00

18,43

4

Docieplenia stropu ostatniej kondygnacji wełną mineralną

35 437,50

20,79

5

Wymiana okien piwnicznych na okna PCV

6 177,60

21,46

6

Wymiana niewymienionych okien lokali mieszkalnych (ok. 80%) na nowe okna PCV

349 059,00

24,58

7

Wymiana okien klatek schodowych na okna PCV

23 068,80

28,19

8

Docieplenie ścian zewnętrznych ostatniej kondygnacji warstwą wełny mineralnej, z wymianą pokrycia z blachy

31 345,44

35,73

9

Docieplenie ścian zewnętrznych tynkowanych warstwą wełny mineralnej, metoda lekka mokra

291 857,29

53,58

10

Docieplenie dachu wełną mineralną, z wymiana pokrycia dachowego

164 683,32

53,62

11

Dokumentacja projektowa, audyt energetyczny

22 000,00

-

 

RAZEM

1 067 273,61

-

Proponujemy przy tym, żeby lokale, które na własny koszt dokonały już wymiany okien, na podstawie przedstawionych wspólnocie rachunków/faktur, mogły ubiegać się o zwolnione z zapłaty na fundusz remontowy maksymalnie do wysokości kwoty, jaką poniesie wspólnota za wymianę jednego kompletu okien w danym typie lokalu. Ulga byłaby rozłożona na okres proporcjonalny do ogólnej wartości inwestycji przypadającej na dany lokal.

Aby wykonać tak kosztochłonny remont, konieczne jest zaciągnięcie kredytu, który będzie następnie spłacany ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym. Zaciągnięcie kredytu będzie się na pewno wiązało z koniecznością podniesienia stawki na fundusz remontowy do minimum 2,60 zł/m2. Jednakże uzyskana po wykonaniu wszystkich prac oczekiwana oszczędność na kosztach gazu i energii elektrycznej powinna pozwolić na zmniejszenie stawek za ogrzewanie budynku i części wspólnej, a także jednostkowy koszt podgrzania ciepłej wody.

Kolejnym zyskiem będzie wypłacana z budżetu państwa premia termomodernizacyjna w wysokości ok 9,5 % wykonanej inwestycji czyli 109 370,41 zł (dla jednego budynku) - ta operacja dokonuje się po zakończeniu wszystkich prac i pomniejsza wartość zaciągniętego kredytu. Liczymy na to, że gromadzone wówczas środki na funduszu remontowym będzie można w przyszłości wykorzystać na dalsze inwestycje - na przykład montaż wind, o które wiele osób z Państwa pyta. Na dzień dzisiejszy od montażu wind dużo pilniejsze są inne wydatki.

Uważamy, że taka modernizacja jest warta wykonania, ponieważ na pewno korzystnie wpłynie nie tylko na komfort zamieszkiwania na naszym osiedlu, ale też pozytywnie przełoży się na wzrost wartości naszych mieszkań - to szczególnie istotne dla osób planujących w niedługim czasie sprzedaż lokalu. Dlatego zachęcamy Państwa do poparcia uchwały poprzez zagłosowanie za jej podjęciem.

Należy również podkreślić, że kredyt zaciągnięty przez wspólnotę nie obciąża bezpośrednio hipoteki lokali. Każdy z właścicieli będzie mógł dowolnie dysponować swoją własnością, a jedynym kosztem będzie konieczność pokrywania rat przez Wspólnotę z funduszu remontowego.

Jeśli uchwała uzyska większość głosów, Zarząd natychmiast zleci dalsze prace, czyli zleci pełny audyt energetyczny (koszt ok. 15 000 zł) dla wszystkich trzech budynków oraz przygotowanie niezbędnych wniosków do organów decydujących o przyznaniu premii, a także rozpoczniemy starania o przyznanie Wspólnocie kredytu.

Na koniec kilka liczb z uwagi na to iż kwota podana na początku może nieco przerażać. Jednostkowy koszt planowanego remontu w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni użytkowej to nieco ponad 190 zł. Po przemnożeniu tej kwoty przez metraż posiadanej nieruchomości otrzymujemy wartość inwestycji przypadający na dany lokal. Przy założeniu, że bank udzieli kredytu na okres 20 lat, rata kapitałowa wyniesie niecałe 80 gr/m2 miesięcznie. Ta kwota będzie powiększona o ratę odsetkową i stąd szacujemy, że bank będzie wymagał powiększenia składki na fundusz remontowy minimum do 2,60 zł/m2, tak, aby po obsłużeniu raty kredytu jeszcze pozostała pewna kwota do wykorzystania na remonty bieżące. Dla lokalu o powierzchni ~40 m2 oznacza to wzrost kosztów miesięcznych o około 60 zł. Jednakże spodziewamy się jednocześnie obniżenia stawki za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody o około 10-20%.

Zwracamy się do Państwa z tym pismem już teraz po audycie wstępnym jednego tylko budynku, ponieważ w przypadku braku poparcia dla takiej poważnej inwestycji przez większość, unikniemy ponoszenia dalszych kosztów, a zdajemy sobie sprawę, że to poważna decyzja, wymagająca namysłu.

Zapraszamy również i zachęcamy do aktywnej dyskusji w specjalnie utworzonym temacie na forum internetowym. Wszelkie konstruktywne pomysły i sugestie będą mile widziane.

 

z poważaniem

Zarząd Wspólnoty

 

Załączniki:
Pobierz plik (2011-11-07 pismo w sprawie termomodernizacji II-1.pdf)2011-11-07 pismo w sprawie termomodernizacji II-1.pdf[ ]
Pobierz plik (audyt_wstepny_v2.pdf)Audyt_energetyczny_budynku_13.pdf[Raport z audytu energetycznego budynku Zieleniecka 13]
Pobierz plik (audyt_wstepny_zieleniecka_bez_wymiany_okien.pdf)Audyt_energetyczny_budynku_13_bez_wymiany_okien.pdf[Raport z audytu energetycznego budynku Zieleniecka 13 bez uwzględnienia wymiany okien w lokalach]
Pobierz plik (NOWY KALKULATOR RAT KREDYTOWYCHWSPÓNOTY.xls)kalkulator kredytu termomodernizacyjnego.xls[ ]
Zmieniony ( Poniedziałek, 07 Listopad 2011 17:56 )