Reklama
Wpisany przez Admin    Wtorek, 19 Marzec 2013 00:23    PDF Drukuj Email
Wyjaśnienia do projektu uchwały nr 5/2013

Szanowni Państwo,


Przekazaliśmy Państwu materiały na bazie których odbędzie się dyskusja na najbliższym zebraniu Wspólnoty w dniu 20. marca 2013. Tą drogą chcielibyśmy uzupełnić informację dotyczącą uchwały o kredycie inwestycyjnym. Ubiegłoroczna uchwała o zwiększeniu składki na fundusz remontowy poprzez utworzenie funduszu celowego na wkład własny do kredytu inwestycyjnego pozwoliła Wspólnocie zgromadzić kwotę przeszło 70tys. zł na ten cel. W rezultacie wspólnota posiadała na przełomie roku 150tys. zł zgromadzone na lokatach. Dodatkowa kwota ponad 80tys. w tych lokatach pochodzi z tzw. funduszu OPTYMAT. Zgromadzone środki pozwalają nam myśleć o rozpoczęciu w tym roku generalnego remontu dachów (odkrywki dokonywane przy okazji wielu napraw wykazały, że praktycznie cała folia paraizolacyjna oraz warstwa dociepleniowa kwalifikuje się do wymiany – folia jest w wielu miejscach podarta, w wielu po prostu nigdy jej nie było, a warstwa izolacji z wełny z włókna szklanego straciła swoje właściwości), oraz coraz mocniej dających o sobie znać balkonów. Jednak remont wszystkich dachów, którego wartość szacujemy na podstawie kosztorysów na kwotę do 1mln zł, możliwy jest jedynie przy posiłkowaniu się dodatkowymi środkami z kredytu inwestycyjnego.


Przeanalizowaliśmy dostępne oferty kredytu i najatrakcyjniejszy okazał się kredyt oferowany przez Bank ING. Parametry tego kredytu w wysokości, jaka by nas interesowała to:
•    Oprocentowanie WIBOR6M + 1,5% marży banku przy 1% prowizji za udzielenie i/lub WIBOR6M* + 2% marży bez prowizji za udzielenie (daje to na dzień dzisiejszy oprocentowanie odpowiednio 4,9% lub 5,4%), wskaźnik WIBOR6M w ostatnim czasie systematycznie maleje
•    Maksymalna kwota kredytu 1,2mln zł
•    Środki własne min. 20% wartości inwestycji
•    Maksymalne obciążenie funduszu remontowego na obsługę spłaty – 90% (10% musi pozostać na inne inwestycje)
•    Brak prowizji za wcześniejszą spłatę
•    Brak dodatkowych kosztów
•    Zabezpieczenie – cesja polisy ubezpieczeniowej wspólnoty i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem (co ważne – zabezpieczenie jest wymagane od Wspólnoty, a nie od poszczególnych właścicieli – w dalszym ciągu każdy z właścicieli może dowolnie dysponować swoim lokalem – w żadnym wypadku kredyt zaciągany przez Wspólnotę nie obciąża hipotek poszczególnych lokali)
•    Maksymalny okres spłaty – 10 lat


Została wyliczona zdolność kredytowa Wspólnoty dla kwoty 1,2mln zł. Do spłaty takiego kredytu bez zmiany obecnie obowiązującej stawki funduszu remontowego wspólnota miałaby zdolność, przyjmując minimalny okres 65 miesięcy (5 lat i 5 miesięcy). Oczywiście potrzebowalibyśmy w tym celu zgromadzić jeszcze 150tys. zł do momentu złożenia wniosku kredytowego, aby uzyskać kwotę 300tys. zł wkładu własnego. Po zakończeniu okresu grzewczego jesteśmy w stanie tego dokonać w ciągu kilku miesięcy. Prawdopodobnie remonty mogłyby rozpocząć się pod koniec sierpnia. Aby to przyspieszyć, możemy podyskutować nad likwidacją ujemnego salda funduszu remontowego poprzez jednorazową (lub rozłoźoną na kilka rat) wpłatę/odliczenie z nadpłaty przez właścicieli. Zdecydowaliśmy o propozycji kwoty 1,2mln zł (maksymalna kwota dla tej oferty bankowej), ponieważ posiadane przez nas oferty na remont balkonów opiewają ogólnie na min. 800tys. zł, a niektóre „sektory” balkonów wymagają praktycznie natychmiastowej interwencji w celu przerwania procesu zalewania mieszkań położonych kondygnację niżej. Z budżetu 1,5mln zł, da się naprawić więc dachy i izolację znakomitej większości balkonów.


W załączeniu plan spłat dla 2 wariantów wyliczony przez doradcę kredytowego ING. Wyliczenie było generowane dla stopy WIBOR6M obowiązującej 28. lutego (3,67%), obecnie, po ostatnich decyzjach RPP, ten parametr został obniżony i wynosi 3,40%.Z poważaniem                               
Zarząd Wspólnoty Mieszkańców Osiedla Topoli


* WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. WIBOR6M to wskaźnik 6-miesięczny, którego wysokość zależy od stóp procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Zmieniony ( Wtorek, 19 Marzec 2013 00:40 )