Reklama
Wpisany przez admin serwisu    Sobota, 29 Lipiec 2006 22:48    PDF Drukuj Email
Opłaty

Zaliczki aktualne składają się z następujących składników:

LP Rodzaj kosztu:
Kwota miesięczna:
1 Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej 3,60zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych
0,90zł/m2 powierzchni garażu
2 Centralne ogrzewanie
1,60zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych
3 Zimna woda
1,50zł/m3
4 Podgrzanie wody
16zł/m3
5 Ścieki 9,50zł/m3
6 Śmieci 26zł/lokal
7

Fundusz remontowy

2,20zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych i garaży

 

Zaliczki obowiązujące do 30.04.2016 składały się z następujących składników:

LP Rodzaj kosztu:
Kwota miesięczna:
1 Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej 3,80zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych
0,95zł/m2 powierzchni garażu
2 Centralne ogrzewanie
1,80zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych
3 Zimna woda
1,50zł/m3
4 Podgrzanie wody
18zł/m3
5 Ścieki 9,50zł/m3
6 Śmieci 28zł/lokal
7

Fundusz remontowy

2,20zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych i garaży

Zaliczki obowiązujące do 30.06.2015 składały się z następujących składników:

LP Rodzaj kosztu:
Kwota miesięczna:
1 Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej 3,80zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych
0,95zł/m2 powierzchni garażu
2 Centralne ogrzewanie
2,00zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych
3 Zimna woda
1,50zł/m3
4 Podgrzanie wody
18zł/m3
5 Ścieki 9,50zł/m3
6 Śmieci 28zł/lokal
7

Fundusz remontowy

1,60zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych i garaży

Zaliczki obowiązujące do 31.03.2014 składały się z następujących składników:

LP Rodzaj kosztu:
Kwota miesięczna:
1 Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej 3,80zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych
0,95zł/m2 powierzchni garażu
2 Centralne ogrzewanie
1,90zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych
3 Zimna woda
1,50zł/m3
4 Podgrzanie wody
20,50zł/m3
5 Ścieki 9zł/m3
6 Śmieci 28zł/lokal
7

Fundusz remontowy

1,60zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych i garaży

Zaliczki obowiązujące do 30.06.2013 składały się z następujących składników:

LP Rodzaj kosztu:
Kwota miesięczna:
1 Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej 3,80zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych
0,95zł/m2 powierzchni garażu
2 Centralne ogrzewanie
1,90zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych
3 Zimna woda
1,30zł/m3
4 Podgrzanie wody
20,50zł/m3
5 Ścieki 8,63zł/m3
6 Śmieci 7,90zł/osobę
7

Fundusz remontowy

Fundusz celowy

1,00zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych i garaży

0,60zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych i garaży

Zaliczki obowiązujące do 30.04.2012 składały się z następujących składników:

LP Rodzaj kosztu:
Kwota miesięczna:
1 Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej 3,36zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych
0,84zł/m2 powierzchni garażu
2 Centralne ogrzewanie
1,90zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych
3 Zimna woda
1,10zł/m3
4 Podgrzanie wody
18,80zł/m3
5 Ścieki 8,63zł/m3
6 Śmieci 7,90zł/osobę
7 Fundusz remontowy
1zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych i garaży

 

Zaliczki obowiązujące do 31.08.2011 składały się z następujących składników:

LP Rodzaj kosztu:
Kwota miesięczna:
1 Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej 3,36zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych
0,84zł/m2 powierzchni garażu
2 Centralne ogrzewanie
1,90zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych
3 Zimna woda
1,10zł/m3
4 Podgrzanie wody
18,80zł/m3
5 Ścieki 5,70zł/m3
6 Śmieci 7,90zł/osobę
7 Fundusz remontowy
1zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych i garaży

 

Zaliczki obowiązujące do 31.03.2011 składały się z następujących składników:

LP Rodzaj kosztu:
Kwota miesięczna:
1 Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej 2,90zł/m2powierzchni lokali mieszkalnych
20zł/stanowisko garażowe
2 Centralne ogrzewanie
1,90zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych
3 Zimna woda
1,00zł/m3
4 Podgrzanie wody
18,80zł/m3
5 Ścieki 5,70zł/m3
6 Śmieci 16,90zł/lokal mieszkalny
7 Fundusz remontowy
1zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych i garaży

 

Kwota miesięcznej opłaty z tytułu zimnej i ciepłej wody oraz ścieków zostanie dla każdego lokalu określona odrębnie na podstawie faktycznego zużycia w okresie ostatnich dwóch lat i deklaracji właścicieli lokali. Rozliczenie kosztów zimnej i ciepłej wody oraz ścieków będzie następować dwa razy do roku tj. na dzień 30.06 i 31.12 na podstawie wskazań liczników. W przypadku braku lub uszkodzeniu licznika oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jego podłączeniu, za zużycie danego lokalu zostanie przyjęta wartość z lokalu o największym zużyciu w tym samym okresie.

  Opłata za śmieci będzie naliczona dla każdego lokalu jednakowa, ale w momencie rozliczenia półrocznego tj. na dzień 30.06.2010 r., zostanie uwzględniona ilość faktycznie zamieszkujących (przebywających na okres dłuższy niż miesiąc) osób w poszczególnych lokalach. Ilość osób zostanie określona na podstawie oświadczeń właścicieli lokali, które celem weryfikacji będą upublicznione. W przypadku nie złożenia stosownego oświadczenia lub wpisania nieprawdziwych danych, opłata za śmieci zostanie naliczona tak, jak dla lokalu zamieszkałego przez 6 osób.

  Zasady rozliczania centralnego ogrzewania i podziału kosztów gazu na CO i CW zostaną określone w odrębnej uchwale w drugim kwartale 2010 roku.

   

   

Zaliczki obowiązujące od 1 stycznia 2009 do 1 kwietnia 2010r.

LP Rodzaj kosztu:
Kwota miesięczna:
1 Koszty utrzymania nieruchomości wspólnej 2,70zł/m2powierzchni lokali mieszkalnych
20zł/stanowisko garażowe
2 Centralne ogrzewanie
1,50zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych
3 Zimna woda
0,70zł/m3
4 Podgrzanie wody
15zł/m3
5 Ścieki 5,70zł/m3
6 Śmieci 15zł/lokal mieszkalny
7 Fundusz remontowy
1zł/m2 powierzchni lokali mieszkalnych i garaży

   

Zaliczki nie obejmowały kosztów ochrony,

 

 

Stare stawki (obowiązujące do końca 2008 roku):

 • stawka za m2 2,50 zł
 • stawka eksploatacyjna za lokal 220,00 zł
 • fundusz remontowy duży 26,00 zł
 • fundusz remontowy bieżacy 8,00 zł
 • fundusz inwestycyjny 9,00 zł
 • opłata za garaż 8,00 zł
 • opłata za piwnicę 4,00 zł
 • opłata za psa 40,00 zł rocznie

 

Zmieniony ( Niedziela, 08 Maj 2016 00:47 )