Reklama
2006 - październik
Uchwała Rady Miejskiej w Ząbkach w sprawie opłat za wodę i ścieki PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin serwisu   
Sobota, 28 Październik 2006 22:06

Rada Miejska w Ząbkach
06.091 ZĄBKI
Uchwala Nr 162/XXIIU00 Rady Miejskiej w Ząbkach
z dnia 1 grudnia 2000r

w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za wprowadzanie ścieków

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzanie ścieków ( Dz. U. Nr 151, poz. 716 ze zm. ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

Zmieniony: Sobota, 28 Październik 2006 22:07
Więcej…
 
Opinia prawna w sprawie ścieków PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
Piątek, 27 Październik 2006 22:55

Warszawa, dnia 11. września 2006 r.

Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK
Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK
Błonie, ul. Łąki 119,

OPINIA PRAWNA DLA AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI ZAMEK NA TEMAT PRAWA CZŁONKÓW WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ OSIEDLA TOPOLI W ZĄBKACH DO KORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA Z OPŁAT ZA WPROWADZANIE ŚCIEKÓW

1. PRZEDMIOT OPINII

Opinia ma na celu analizę prawa członków Wspólnoty Mieszkaniowej os. Topoli (ul. Zielenieckiej 11, 13, 15) w Ząbkach do korzystania ze zwolnienia z opłat za odprowadzenia ścieków na podstawie uchwały nr 162/XXIII/00 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 1 grudnia 2000 r.
Niniejsza opinia została przygotowana na podstawie przedstawionych przez Agencję Obsługi Nieruchomości Zamek dokumentów tj.

  • - uchwały nr 162/XXIII/00 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za wprowadzanie ścieków;
  • - umowy nr 1538/99 o odprowadzanie ścieków pomiędzy Miejskim Zakładem Komunalnym w Ząbkach a Wspólnotą Mieszkaniową Osiedla Topoli (budynki Zieleniecka 11, 13, 15 w Ząbkach);
  • - wyciągu z pisma procesowego pełnomocnika Miasta Ząbki,

a także w oparciu o ustne wyjaśnienia przedstawicieli Agencji Obsługi Nieruchomości Zamek.

 

Zmieniony: Sobota, 31 Sierpień 2013 07:41
Więcej…
 
PROPOZYCJA REGULAMINU PORZĄDKU DOMOWEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZĄBKACH PRZY UL. ZIELENIECKIEJ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
Poniedziałek, 23 Październik 2006 18:48
Postanowienia ogólne

Paragraf 1

1. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązani są właściciele lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej, osoby wraz z nimi zamieszkałe, podnajemcy lub użytkownicy lokali oraz wszelkie inne osoby przebywające na terenie nieruchomości wspólnej, zwani dalej Mieszkańcami.

2. Właściciel lokalu ponosi odpowiedzialność za: zachowanie osób, którym oddał swój lokal do używania – zarówno domowników, jak i innych osób korzystających z jego lokalu, przestrzeganie Regulaminu przez osoby, najemców, podnajemców jego lokalu lub innych użytkowników lokalu oraz przez zaproszonych gości, powiadomienia Zarządu Wspólnoty o wynajęciu lub wydzierżawieniu lokalu ze wskazaniem osoby dzierżawcy lub najemcy, zgłoszenie Zarządowi informacji dotyczących zmiany przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na użytkowy i odwrotnie oraz ilości osób zamieszkujących lub użytkujących lokal.

Zmieniony: Wtorek, 16 Grudzień 2008 17:15
Więcej…
 
Propozycja poprawek do regulaminu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
Niedziela, 05 Listopad 2006 12:32

Pani Ewa Szelatyńska zaproponowała  następujące poprawki do proponowanej treści regulaminu:

treść regulaminu z poprawkami 

Zmieniony: Poniedziałek, 06 Listopad 2006 18:28
Więcej…