Reklama
2010 marzec
ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WSPÓLNOTY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
Czwartek, 04 Marzec 2010 15:43

Zarząd WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ OSIEDLA TOPOLI W ZĄBKACH, na mocy art. 30 i 32 ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994 r. (Dz.U. Nr 80 poz. 903 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) uprzejmie zawiadamia, że:

w dniu 8 marca 2010 r. godz. 20:00 (poniedziałek)

na terenie Hotelu SALWADOR

Ząbki, ul. Powstańców 35


odbędzie się zebranie ogółu właścicieli lokali z następującym porządkiem obrad:


  1. Otwarcie zebrania.

  2. Odczytanie i przyjęcie porządku zebrania.

  3. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisji skrutacyjnej.

  4. Zreferowanie przez firmę PRO-SYSTEM RP sp. z o.o sprawozdania finansowego za 2009 r.

  5. Sprawozdanie z działalności w 2009 roku.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2009 rok.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2009 rok.

  8. Omówienie projektu planu gospodarczego na 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego na 2010 rok oraz zatwierdzenia wysokości miesięcznych zaliczek.

  9. Sprawy różne.

  10. Zamknięcie zebrania.


Zarząd zwraca się z prośbą do właścicieli lokali o wzięcie udziału w zebraniu. W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w zebraniu, prosimy o wyznaczenie reprezentanta oraz udzielenie mu pisemnego pełnomocnictwa do głosowania nad uchwałami właścicieli.


Zarząd Wspólnoty


Zmieniony: Piątek, 23 Kwiecień 2010 13:46