Reklama
2006 - czerwiec
Protokół z zebrania - 21 czerwca 2006 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grzegorz Leoniak   
Wtorek, 24 Październik 2006 00:31

Protokół z dnia 21 czerwca 2006 roku

z zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Zieleniecka 11, 13 i 15 w Ząbkach

    Zebranie zostało zwołane przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z art. 31 pkt. a  ustawy o własności lokali ( Dz. U. Nr 80 z dnia 26 września 2000 r., poz. 903.)

    Zebranie otworzył przedstawiciel firmy administrującej Pan Tomasz Feliszek.Pan Feliszek przedstawił swoją osobę i członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. Następnie zebrani wyrazili zgodę, poprzez podniesienie ręki, na nagrywanie przebiegu zebrania kamerą. Powołano komisję skrutacyjną w skład, której wybrano jedną osobę Panią Mariannę Pełkę.

     Pan Feliszek poprowadził zebranie jako Przewodniczący. Porządek obrad przedstawiony właścicielom w zaproszeniu został ponownie odczytany przez Przewodniczącego. Właściciele zaaprobowali porządek obrad w całości. Pan Feliszek omówił podstawowe zagadnienia prawne regulujące problematykę Wspólnot Mieszakniowych. Przedstawił podstawowe przepisy ustawy o własności lokali jak również przeczytał interpretację prawną kancelarii adwokackiej w sprawie odwołania członków zarządu w drodze uchwały przegłosowane w trybie indywidualnym. 

Zmieniony: Niedziela, 29 Październik 2006 00:32
Więcej…